Nowe zasady udostępniania hotspotów przez gminy

W miniony wtorek spotkaliśmy się z ekspertką z UKE i rozmawialiśmy na temat WiFi4EU oraz usłudze bezpłatnych hotspotów udostępnianych przez gminy dla mieszkańców.

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu udostępnienia szybkiego internetu w miejscach publicznych (kluczowa jest tu właśnie lokalizacja, czyli place, parki, budynki urzędu). Celem tego działania jest zwiększenie prędkości dostępu do Sieci – w wytycznych nie padają jednak parametry – ma być to prędkość „użyteczna”. Można przyjąć, że powinna być ona na poziomie ok. 30 MBit/s. Ten rodzaj dostępu do internetu nie może mieć funkcji podstawowej, tzn. nie mogą z niego korzystać mieszkańcy w domach. Co ważne do realizacji tego zadania nie będzie potrzebna zgoda Prezesa UKE.

Nowe zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez samorządy zostały przyjęte przez Sejm i Senat, a nowelizacja tzw. Megaustawy czeka na podpis Prezydenta. Zgodnie z nowymi zasadami nie będzie już wydawana decyzja UKE w sprawie świadczenia usługi bezpłatnych hotpostów. Takie hotspoty trzeba będzie jednak zgłaszać do UKE. Ministerstwo Cyfryzacji na drodze rozporządzenia określi warunki techniczne dla świadczenia takiej usługi. Zgodnie z jego projektem minimalna prędkość dostępu przez takie hotspoty ma wynieść 30 MBit/s.

Na dostosowanie już działających hotspotów do nowych parametrów gminy będą miały trzy lata. Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw – po tym terminie można będzie więc zwiększyć prędkości na hotspotach. Prezes UKE będzie kontrolował świadczenie usługi hotspotów (samodzielnie lub na podstawie zgłoszeń użytkowników, pewnie też firm).

Brak możliwości komentowania.