Cele sekcji

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego powstała po to, by reprezentować interesy informatyków z jednostek publicznych. W szczególności bliskie są nam problemy osób zatrudnionych w najmniejszych placówkach, w których „dział IT” zajmuje się wszystkim co ma dwa guziki funkcyjne i działa na prąd. Wobec braku samorządu zawodowego informatyków właśnie poprzez SIAP chcemy wyrażać głos i aktywizować nasze środowisko. Sekcja jest również doskonałą przestrzenią do wymiany informacji i doświadczeń oraz wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mimo zróżnicowania podmiotów publicznych są często podobne.

Cele Sekcji Informatyków Administracji Publicznej:

 • podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej,
 • integracja środowiska informatyków administracji publicznej,
 • umocnienie pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej,
 • promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami informatyki,
 • działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka,
 • zdefiniowanie praw i obowiązków oraz zakresu ochrony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych.

Działania Sekcji Informatyków Administracji Publicznej:

 • promowanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych w obszarze informatyki dla administracji publicznej,
 • stworzenie i utrzymanie platformy informatycznej, przeznaczonej dla członków i sympatyków SIAP, służącej prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń,
 • prowadzenie badań dotyczących zadań działów informatyki w urzędach i wykorzystania infrastruktury informatycznej,
 • opracowywanie opinii, stanowisk i rekomendacji w zakresie zastosowania informatyki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTI,
 • opracowywanie i upowszechnianie ścieżek rozwoju zawodowego informatyków w sektorze publicznym,
 • opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych stosowanych w podmiotach publicznych,
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych.

Zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Sekcji Informatyków Administracji Publicznej.

Brak możliwości komentowania.