Dołącz do sekcji

Członkami SIAP mogą być osoby fizyczne – członkowie PTI oraz pracownicy działów informatycznych administracji publicznej niebędący członkami PTI, przy czym tylko członkowie PTI mają czynne i bierne prawa wyborcze w SIAP. Przyjęcie na członka SIAP odbywa się po zgłoszeniu zainteresowania pracami w SIAP i zarejestrowaniu w rejestrze członków SIAP. Decyzję o przyjęciu do SIAP podejmuje Zarząd SIAP.

Formularz członkowski

Jeśli chcesz dołączyć do SIAP i wspólnie z nami działać na rzecz środowiska informatyków sektora publicznego wypełnij i wyślij poniższy formularz (pola pogrubione są wymagane).

    Brak możliwości komentowania.