Spotkania sekcji

Sekcję Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego powstała po to, by reprezentować interesy informatyków z jednostek publicznych. W szczególności bliskie są nam problemy osób zatrudnionych w najmniejszych placówkach, w których „dział IT” zajmuje się wszystkim co ma dwa guziki funkcyjne i działa na prąd. Wobec braku samorządu zawodowego informatyków właśnie poprzez SIAP chcemy wyrażać głos i aktywizować nasze środowisko. Sekcja jest również doskonałą przestrzenią do wymiany informacji i doświadczeń oraz wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mimo zróżnicowania podmiotów publicznych są często podobne.

Wideokonferencje

Od kwietnia 2017 r. spotykamy się regularnie online. Początkowo na Skype, a od maja 2020 r. w systemie BBB (szczegóły na grupie mailingowej). Wideokonferencje odbywają się co 3-4 tygodnie, zazwyczaj we wtorki o godz. 20:30 i trwają od 30 do 90 minut w zależności od liczby uczestników i tematów do dyskusji. Jest to aktualnie podstawowa forma kontaktu pozwalająca na bieżącą wymianę informacji oraz realizowanie zadań, które sobie postawiliśmy.

Lista dyskusyjna SYMPA

Do dyspozycji członków SIAP jest lista mailingowa w systemie SYMPA działającym w ramach infrastruktury Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Lista pełni funkcje pomocniczą i pozwala przekazywać bieżące informacje o pracach Sekcji i informatyzacji sektora publicznego, szczególnie tym osobom, które preferują bierne uczestnictwo w działaniach SIAP.

Internetowe kanały komunikacji

W lutym 2018 r. uruchomiliśmy oficjalną stronę Sekcji Informatyków Administracji Publicznej. Zadanie okazało się wyzwaniem, głównie z uwagi na zobowiązania zawodowe i chroniczny brak czasu każdego informatyka. Poprzez stronę informujemy o najbliższych spotkaniach Sekcji i podejmowanych przez nas działaniach. Pozwala nam ona też „oficjalnie” komentować wydarzenia dotyczące cyfryzacji podmiotów publicznych. Mamy również założoną grupę na Facebooku do odwiedzenia i polubienia której zapraszamy.

Spotkania bezpośrednie

Członkowie Sekcji Informatyków Administracji Publicznej są rozproszeni po całej Polsce, dlatego rzadko mamy okazję do spotkań „face to face”. Niemniej, staramy się wykorzystywać każdą okazję do kontaktu bezpośredniego i w mniejszych grupkach widujemy się przy okazji konferencji branżowych. W przyszłości planujemy organizować (raz w roku) dedykowane, wyjazdowe spotkania członków SIAP.

Brak możliwości komentowania.