Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło projekt ustawy o elektronizacji doręczeń. Wraz z tą ustawą zmienionych zostanie też kilkanaście ustaw szczegółowych w tym kodeks postępowania administracyjnego, z którego zniknie „forma dokumentu elektronicznego”. W to miejsce pojawi się obowiązek „załatwiania spraw pisemnie” niezależnie od postaci dokumentu (papierowej, elektronicznej). Najważniejsze przepisy projektu obejmują:

  • wprowadzenie nowej zasady ogólnej, zrównującej ważność dokumentów elektronicznych i papierowych przy załatwianiu spraw urzędowych,
  • bezwzględny obowiązek elektronicznego doręczania każdej korespondencji (z małymi wyjątkami) przez urzędy do podmiotów publicznych, przedsiębiorców i obywateli,
  • utworzenie wszystkim placówkom publicznym nowych elektronicznych skrzynek podawczych poza ePUAP

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza znaczny wzrost liczby natywnych dokumentów elektronicznych w urzędach. Będzie to zmiana rewolucyjna także z punktu widzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Te podmioty, które nie posiadają (lub posiadają ale nie używają) systemu klasy EZD będą musiały dokonywać konwersji postaci dokumentu aby zapewnić wewnętrzny przepływ informacji i realizować sprawy. W wypadku braku EZD koszty te będą znaczne, bo prócz samych pism trzeba będzie drukować dowody doręczenia i potwierdzenia ważności podpisów.

Brak możliwości komentowania.