Spotkanie sekcji tematycznych PTI

W sobotę 16 marca w siedzibie głównej PTI w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych z Prezesem PTI Włodzimierzem Marcińskim. Z ramienia Sekcji Informatyków Administracji Publicznej udział w nim wzięli Adam Mizerski oraz Jacek Orłowski.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia zakresu działalności i osiągnięć poszczególnych sekcji tematycznych działających w ramach Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W pierwszej części zebrania Prezes PTI Włodzimierz Marciński podsumował działania stowarzyszenia z okazji 70-lecia polskiej informatyki, a także bieżące inicjatywy, takie jak Sektorowa Rady ds. Kompetencji – Informatyka, współpraca z UKSW, stanowisko PTI ws. nauczania matematyki, a także w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Dowiedzieliśmy się również, że przez najbliższe dwa lata PTI będzie pełniło rolę sekretariatu SPRUC. Prezes przedstawił również plany Towarzystwa w zakresie certyfikacji specjalistów od cyberbezpieczeństwa, co było później tematem obszernej dyskusji.

W ramach sprawozdania SIAP przewodniczący Adam Mizerski przypomniał genezę powstania naszej Sekcji oraz to, że jej dużym atutem jest otwartość na osoby spoza PTI – informatyków z podmiotów publicznych. Z kolei wiceprzewodniczący sekcji Jacek Orłowski podsumował miniony rok naszej działalności oraz przedstawił działania, jakimi chcemy zająć się w najbliższych miesiącach: stworzenie uniwersalnej instrukcji administrowania systemem teleinformatycznym, opracowanie ankiety i pilotażu badania nt. zakresu działań informatyków w urzędach. Podkreślił jednak, że najważniejszym celem Sekcji na najbliższy rok jest wykorzystanie jej potencjału i budowanie biblioteki dobrych praktyk w ramach naszej Bazy wiedzy.

Brak możliwości komentowania.