Debata na temat współczesnego pojmowania zawodu informatyka

Prezes PTI Włodzimierz Marciński zwrócił się do naszej społeczności z prośbą o przeprowadzenie dyskusji na temat współczesnego postrzegania zawodu informatyka, jego odpowiedzialności oraz perspektyw.

– Kto lepiej i dogłębniej, jak nie my, jest w stanie się na ten temat wypowiedzieć, a wypowiedzenie się jest dziś konieczne. Obserwujemy i doświadczamy głębokich przemian jakie dokonują się w określeniu i wykonywaniu zawodu informatyka – napisał w liście skierowanym do członków PTI.

Przyczynkiem do dyskusji jest udostępniony przez PTI zbiór wypowiedzi kilkunastu osób, które w tej formie podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat zawodu informatyka. W dokumencie znajduje się również wypowiedź wiceprzewodniczącego Sekcji Informatyków Administracji Publicznej, Jacka Orłowskiego (s. 44, „Przyszłość informatyka w administracji publicznej”).

ręka trzymająca karteczkę ze znakiem zapytania

Zachęcamy do włączenia się do debat organizowanych przez oddziały PTI oraz do wypowiadania się na naszej liście dyskusyjnej. Posumowania dyskusji mają trafić do Prezesa PTI do 20 kwietnia i zostaną przedstawione w formie dokumentu refleksyjnego podczas Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Brak możliwości komentowania.