Już za chwileczkę, już za momencik…

Dzisiejsze spotkanie Sekcji było bardzo produktywne – dziękujemy za tak wysoką frekwencję i aktywny udział w spotkaniu! Jego pierwszą część poświęciliśmy na omówienie działań jakie należy podjąć, by Polskie Towarzystwo Informatyczne zajęło oficjalne stanowisko wobec przedstawionych przez środowisko postulaty informatyków. Temat ten będzie dyskutowany na posiedzeniu Zarządu Głównego, gdzie przedstawi go Adam Mizerski jako Przewodniczący Sekcji. Przy tej okazji omawialiśmy tęż koncepcję listu otwartego do Premiera, jako jedno z działań, które mają zwrócić uwagę na sytuację komórek IT w jednostkach sektora publicznego.

W drugiej części spotkania przedstawiony został stan prac nad naszą stroną internetową. Ustaliliśmy, że udostępnimy ją publicznie 28 lutego, dlatego “wszystkie ręce na pokład”. Za zaangażowanie w projekt szczególne podziękowania kierujemy do Sławomira Szmulika, Radosława Jastrzębskiego, Jarosława Żabówki i Jacka Orłowskiego. Jednocześnie omówiliśmy w jaki sposób będziemy komunikować o uruchomieniu serwisu i popularyzować działania Sekcji. Zebraliśmy też pomysły na dalszy rozwój witryny internetowej oraz działania Sekcji. Omawialiśmy przy tej okazji działania Rady Sektorowej ds. kompetencji oraz inne działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego związane z przyszłością zawodu informatyka.

Brak możliwości komentowania.