Powołanie Sekcji Informatyków Administracji Publicznej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego powołał do życia Sekcję Informatyków Administracji Publicznej. Jednym z jego założeń jest maksymalne otwarcie SIAP na środowisko IT, dlatego członkami Sekcji mogą być także osoby niezrzeszone w PTI (jednak nie będą one miały np. czynnego prawa wyborczego, nie będą mogły korzystać z innych przywilejów Towarzystwa).

Brak możliwości komentowania.