Przekazanie postulatów informatyków

Przyjęte wiosną 2017 r. Stanowiska Konwentów zostały przekazane 20 kwietnia przez organizatora spotkań Pełnomocnikowi Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową oraz Prezesowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podobnie jak podpisani pod postulatami informatycy wyrażamy nadzieję, że podniesione problemy zostaną zauważone i potraktowane z należytym zrozumieniem. Jako Sekcja Informatyków Administracji Publicznej cieszymy się, że zostaliśmy wskazani przez przedstawicieli środowiska IT do komunikacji w tej sprawie. Dziękujemy za zaufanie!

Zobacz dokumenty:

Brak możliwości komentowania.