Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018 od NASK

Publikacja Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018 to podsumowanie ubiegłego roku w zakresie policy. Zawiera informacje na temat najważniejszych aktów legislacyjnych i strategicznych w Polsce, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To przegląd najważniejszych inicjatyw i wydarzeń z 2018 roku oraz próba przybliżenia tego, jak kształtuje się dyskusja w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii na świecie, przed jakimi nowymi wyzwaniami stajemy i jak są one adresowane na różnych forach. Zapraszamy do lektury!
Źródło: https://cyberpolicy.nask.pl/cyberbezpieczenstwo-a-d-2018/

Dodaj komentarz