Krajowe Ramy Interoperacyjności

Podstawa prawna:

Dz.U. 2012 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Dz.U. 2017 poz. 2247 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Komentarze i opracowania:

sekurak.pl Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa w jednostkach publicznych
pclab.pl Krajowe Ramy Interoperacyjności szansą na modernizację infrastruktury IT?

Dodaj komentarz