Normy ISO

 

PN-ISO/IEC 20000-1: 2007 Technika informatyczna – Zarządzanie usługami
PN-ISO/IEC 20000-2: 2007 Technika informatyczna – Zarządzanie usługami
ISO/ IEC 27001 (PN-ISO/ IEC 27001) Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO/ IEC 27003 Przewodnik wdrażania SZBI
ISO/ IEC 27004 Pomiary
ISO/ IEC 27005 (PN-ISO/ IEC 27005) Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
ISO/ IEC 27006 (PN-ISO/ IEC 27006) Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
PN-EN ISO 27799 Informatyka w ochronie zdrowia. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002

Opracowania:

ekoportal.gov.pl Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

 

Dodaj komentarz