Co robi informatyk w urzędzie

Kolejne spotkanie na Skype poświęcone było szczegółom technicznym budowy strony internetowej Sekcji. Dyskutowaliśmy też o tym, jakie jej zasoby powinny być publiczne, a jakie „otwierać się” tylko dla członków naszej społeczności – jednym z pomysłów było uruchomienie zamkniętego forum. Padły też propozycje dotyczące promowania SIAP wśród informatyków pracujących w różnych jednostkach sektora publicznego. Rozpoczęła się też dyskusja o tym, kim tak naprawdę jest informatyk w urzędzie – co robi, a co wg informatyków robić powinien. Zgodziliśmy się, że warto by na ten temat przeprowadzić ankietę lub badanie. Będzie to zapewne jedno z najważniejszych działań SIAP!

Brak możliwości komentowania.