Powołanie władz Sekcji Informatyków Administracji Publicznej

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkaliśmy się w Suchedniowie, by wybrać władze Sekcji i tym samym zakończyć formalności związane z rozpoczęciem naszej działalności. W dniu zebrania na liście dyskusyjnej SIAP będącej kanałem komunikacyjnym Sekcji oraz zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu SIAP rejestrem członków SIAP wpisanych było 21 osób. Na spotkanie dotarło 8 osób, z czego czynne i bierne prawo wyborcze posiadało 7 osób. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włożyli wysiłek w to by po kilku spotkaniach na Skype spotkać się „face to face”.

Członkowie Sekcji Informatyków Administracji Publicznej PTI, zebrani na Ogólnym Zebraniu Członków w dniu 26 maja 2017 r. w Suchedniowie, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Zarządu SIAP:

  • Adam Mizerski – przewodniczący SIAP
  • Jacek Orłowski  – wiceprzewodniczący SIAP
  • Tomasz Grzywna – sekretarz SIAP

Brak możliwości komentowania.