List otwarty Prezesa PTI

Włodzimierz Marciński, wybrany w czerwcu na prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego skierował do członków Towarzystwa list otwarty. Wskazuje w nim, na zmieniające się otoczenie organizacyjno-prawne dla działalności stowarzyszeń oraz tempo jakie nadaje zmianom cyfrowa rewolucja.

Pragnę aby potencjał organizacyjny Towarzystwa oraz zgromadzonego wokół niego środowiska był skutecznie wykorzystywany do budowy tożsamości zawodów informatycznych, dostrzeżenia znaczenia zmieniającego się świata technologii cyfrowej dla obywateli, gospodarki oraz państwa

– napisał, zwracając uwagę na to, że powinniśmy być otwarci na wszystko co nowe. Doceniając dotychczasowe dokonania PTI, podkreślił duże znaczenie aktywności oddziałów i roli jaką każdy członek PTI odgrywa w budowaniu naszej społeczności.

Potrzebna jest wymiana informacji oraz doświadczeń, wspólne inicjatywy i wzajemne poparcie

– pisał, wskazując, że powinniśmy aktywizować nasze środowisko zawodowe wokół kilku wybranych celów. Podkreślił przy tym dużą rolę sekcji tematycznych, takich jak Sekcja Informatyków Administracji Publicznej. Cieszymy się, że jako SIAP możemy wnosić realny wkład w rozwój informatyki w Polsce, szczególnie w jej 70-lecie.

Zobacz link:

Brak możliwości komentowania.