Ministerstwo odpowiada na postulaty informatyków

Do wskazanych przez środowisko informatyków zagadnień odniósł się w oficjalnym piśmie do redakcji miesięcznika IT w Administracji Karol Okoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W odpowiedzi na zgłaszane w Stanowiskach Końcowych Konwentów Informatyków problemy napisał, że wobec istniejących uregulowań prawnych w zakresie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w ocenie resortu regulowanie zawodu informatyka w jakikolwiek bardziej szczegółowy sposób nie wydaje się być konieczne.

Jednocześnie wiceminister Okoński podzielił stanowisko informatyków odnośnie konieczności „wypracowania rekomendacji w zakresie zabezpieczeń technicznych, konfiguracji systemów, procedur bezpiecznej eksploatacji i bezpiecznego użytkowania”. Prace te będą się toczyły po stronie rządowej w ramach rekomendacji wynikających z dokumenty Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP.

Ministerstwo Cyfryzacji z uwagą przyjęło też postulat dotyczący potrzeb komunikacyjnych przy realizacji centralnych projektów informatycznych. Wskazało jednak, że „właściwym forum współpracy w tym obszarze jest z jednej strony Komisja Wspólna Rządu i Samorządu oraz jej tematycznie właściwe zespoły, natomiast z drugiej w odniesieniu do działań podejmowanych przez MC również Linia Współpracy Rządu i Samorządu”.

Odnosząc się do ostatniego z postulatów dotyczącego zbyt szerokiego zakresu obowiązków informatyków z jednostek samorządu terytorialnego, wykraczających często poza kwestie stricte informatyczne, wiceminister Okoński napisał, że kwestia gospodarowania zasobami ludzkimi pozostaje na poziomie kadry zarządzającej każdej jednostki z osobna, która powinna brać pod uwagę znaczenie i wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji jaką może osiągnąć dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnych specjalistów IT.

Zobacz dokument:

Brak możliwości komentowania.