Projekt ustawy o dostępności cyfrowej

12 lipca do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy dostępności cyfrowej. Transponuje ona do polskiego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2016/2012 i jednocześnie zwiększa znaczenie WCAG ponieważ aktualnie stosowanie zasad dostępności zapisane jest w rozporządzeniu o KRI.

Po przyjęciu nowych przepisów zasady dostępności będą obowiązywały urzędy na podstawie ustawy. Zachęcam do zapoznania się z projektem szczególnie, że wprowadza on dla urzędów nowe obowiązki w zakresie dostępności:

  • dostępne mają być nie tylko strony ale i aplikacje
  • trzeba będzie zapewnić dostępność “na żądanie”
  • zostaną powołane osoby ds. dostępności w urzędzie
  • będzie obowiązek opracowania i opublikowania tzw. deklaracji dostępności
  • za niespełnianie zasad mogą zostać nałożone kary (5 tys. lub 10 tys.)
  •  z obowiązku spełniania WCAG zwolnione będą podmioty zatrudniające <30 osób (ale to nie zwalnia z opracowania deklaracji dostępności i nie dotyczy placówek zajmujących się tematyką niepełnosprawnych)

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest na liście podmiotów uprawnionych do przesyłania uwag do projektu ustawy. Termin jest krótki bo wynosi 21 dni od daty wpływu pisma, dlatego prosimy o dyskusję i zgłaszanie uwag.

Brak możliwości komentowania.